Wonen & zorg

Algemeen

Huize Wispelaere werd officieel erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder het nummer PE1762 en VZB2064.

Er is woongelegenheid voor 83 bewoners in het woonzorgcentrum, 10 bewoners in het centrum voor kortverblijf en er zijn 15 assistentiewoningen beschikbaar.

Wij bieden een huiselijke omgeving aan waar de bewoners zich goed voelen en bezoekers welkom zijn. Wij verwelkomen hen, ongeacht hun levensovertuiging, voor wie thuis wonen niet meer haalbaar is. Vanuit die problematiek bieden wij professionele ondersteuning aan op tijdelijke / lange termijn.

Visie

Wij stellen de bewoner centraal met zijn unieke persoonlijkheid waarbij respect voor de bejaarde en zijn specifieke levensloop heel belangrijk zijn.

De zorg en verzorging van onze mensen is prioritair. Huize Wispelaere is een organisatie waar men kan wonen én vooral kan leven!

Deskundige begeleiding

  • stimuleren van positieve groepsinteractie en sociale contacten;
  • verhogen van het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde;
  • geven van extra aandacht tijdens de maaltijdbegeleiding, rekening houdend met de eigenheid en wensen van de bewoner;
  • aanbieden van animatie op maat met als doelstelling een evenwichtige benadering tussen individu en groepsbelang.

Een visie waarbij de “mens in zijn totaliteit” bejegend wordt:
Stimuleren van de capaciteiten van de bewoner, optimaliseren van de mogelijkheden en het respecteren van de beperkingen.

Levenskwaliteit verbeteren

  • oog hebben voor specifieke en individuele noden en behoeften van de bewoner;
  • multidisciplinair overleg organiseren met het verpleegkundig, zorgkundig en paramedisch team. Ook is er een nauwe samenwerking met het onderhouds- en keukenpersoneel;
  • respect hebben voor iedere individuele persoonlijkheid en de privacy;
  • iedere bewoner een maximale autonomie aanbieden en keuzemomenten inbouwen;
  • aandacht hebben voor lichamelijke en geestelijke aspecten van de bewoner;
  • respect hebben voor de levensgeschiedenis en de levensstijl van de bewoner.

Team

Het zorgteam is 24/24 aanwezig in het woonzorgcentrum en bestaat uit gekwalificeerd verpleegkundig en zorgkundig personeel. Van bij de opname staan zij paraat om de bewoner te helpen waar nodig. Zo wordt het zorgdossier ingevuld naar de wensen van de bewoner en wordt op regelmatige basis geëvalueerd en aangepast. De zorgequipe zorgt voor de ochtendverzorging, maaltijdbegeleiding, medicatiebedeling, hulp bij het verplaatsen, opvolgen van doktersafspraken, regelen van vervoer, avondverzorging, het beantwoorden van beloproepen en zoveel meer.
Aan het hoofd van onze zorgequipe staan de hoofdverpleegkundigen. Zij coördineren alle zorg- en verpleegkundige taken.