Paramedische diensten

In Huize Wispelaere zijn de paramedische handelingen zeer belangrijk. We trachten om alle activiteiten die voorheen zo eenvoudig waren, terug bij te brengen of zo lang mogelijk te onderhouden.

Kinesitherapie

Een van de kerntaken van kinesisten is de zelfredzaamheid van de bewoners bevorderen op vlak van mobiliteit.
Onze kinesitherapeuten proberen ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk in beweging kan blijven. Ze zorgen steeds voor de nodige ondersteuning en voeren bewegingsoefeningen uit.

Ze voeren kinesitherapeutische onderzoeken uit en bepalen aan de hand van de resultaten een optimale behandeling voor onze bewoners, dit in samenspraak met de arts.

Ergotherapie

De ergotherapeut organiseert individuele en groepsactiviteiten die betrekking hebben op het dagelijkse leven en vrijetijdsbesteding.

Men begeleidt bewoners in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun dagelijks functioneren, zoals tijdens het maaltijdgebeuren, wassen, …

Naast het fysieke aspect zorgt de ergotherapeut ervoor dat het geheugen wordt gestimuleerd door het organiseren van gerichte activiteiten: beweging, denksport, bingo, zingen,…

Logopedie

Huize Wispelaere werkt samen met een zelfstandige logopediste.
De logopediste tracht de communicatie te optimaliseren door middel van spraak- en taaloefeningen.

Ook de optimalisatie van de voedingsinname bij onze bewoners, bijvoorbeeld via het behandelen van slikproblemen, is één van haar doelstellingen.

Zij geeft therapie en/of advies.