Animatie

Ons animatieteam zorgt dagelijks voor een zinvolle dagbesteding, waar de nadruk ligt op de familiale en aangename sfeer. Zo worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals uitstappen, vertellingen, kamerbezoeken, handwerk, bingo, zangstonde, petanque, optredens, …

Bij het bepalen van deze activiteiten tracht men tegemoet te komen aan de wensen van onze bewoners, dit zowel bij individuele als bij groepsactiviteiten. De deelname aan activiteiten wordt steeds gestimuleerd door het team, toch zijn de activiteiten steeds vrijblijvend, zodat de bewoner zelf beslist of hij/zij eraan deelneemt.

<