Cookiebeleid

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement ("Cookieverklaring") wordt verstaan onder:
"WZC Wispelaere" onderdeel van "CuraCare bv" met zetel te Lippeloseweg 58, B-2890 Puurs-Sint-Amands ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0749.566.807.
"Gebruiker", "je" of "jij": iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die de website en de hierop aangeboden diensten van www.wispelaere.be gebruikt, en al dan niet in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
"Wet": art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische telecommunicatiewet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

3. Welk nut hebben deze cookies?

WZC Wispelaere wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen WZC Wispelaere om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als je de website van WZC Wispelaere wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel "Hoe kan ik mijn cookies